برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

mechanized

/ˈmekəˌnaɪzd/ /ˈmekənaɪzd/

معنی: ماشینی، ماشینی شده

واژه mechanized در جمله های نمونه

1. mechanized agriculture
کشاورزی مکانیزه

2. mechanized weapons
جنگ‌افزارهای زرهی و متحرک

3. the tank is a mechanized weapon
تانک یک جنگ‌افزار زرهی و متحرک است.

4. Farming has been mechanized, reducing the need for labour.
[ترجمه ترگمان]کشاورزی مکانیزه شده‌است و نیاز به کار را کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]کشاورزی به وسیله مکانیزه شده است، و نیاز به کار کاهش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The production process is now highly mechanized.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر فرآیند تولید به شدت مکانیزه است
[ترجمه گوگل]فرایند تولید در حال حاضر بسیار مکانیزه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Car production is now highly mechanized .
[ترجمه ترگمان]تولید خودرو در حال حاضر بسیار مکانیزه است
[ترجمه گوگل]تولید خودرو در حال حاضر به شدت مکانیزه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف mechanized

ماشینی (صفت)
mechanic , mechanical , mechanized , typed
ماشینی شده (صفت)
mechanized

معنی عبارات مرتبط با mechanized به فارسی

داده های ماشینی
نیروی مکانیزه

معنی کلمه mechanized به انگلیسی

mechanized
• mechanical, power-driven, locomotive, machinelike, automated; equipped with machinery; motorized (also mechanised)
mechanized infantry
• infantry carried onto the battlefield in armored vehicles

mechanized را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
مکانیزه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mechanized
کلمه : mechanized
املای فارسی : مچنیزد
اشتباه تایپی : ئثزاشدهظثی
عکس mechanized : در گوگل

آیا معنی mechanized مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )