برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1285 100 1

megalomania

/ˌmeɡəloˈmeɪniə/ /ˌmeɡələˈmeɪnɪə/

معنی: جنون انجام کارهای بزرگ، مرض بزرگ پنداری خویش
معانی دیگر: (روان شناسی) خود بزرگ بینی، (علاقه ی مفرط به انجام کارهای بزرگ یا به چیزهای بزرگ) کلان گرایی، مر­ بزرگ پنداری خویش

بررسی کلمه megalomania

اسم ( noun )
مشتقات: megalomaniacal (adj.), megalomaniac (n.)
(1) تعریف: a mental disorder characterized by delusions of power, wealth, or importance.

(2) تعریف: a self-interested tendency to do grand things.

واژه megalomania در جمله های نمونه

1. The dictator was suffering from megalomania.
[ترجمه ترگمان]دیکتاتور از megalomania رنج می‌برد
[ترجمه گوگل]دیکتاتور از مگالومیا رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Early success may lead to megalomania.
[ترجمه هانی] موفقیت‌ زود‌هنگام‌ ممکنه‌ به‌خود‌بزرگ‌بینی‌تبدیل‌بشه
|
[ترجمه ترگمان]موفقیت اولیه ممکن است منجر به megalomania شود
[ترجمه گوگل]موفقیت اولیه ممکن است منجر به ماندگومیا شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Despite their evident megalomania, no coherent vision informed them.
[ترجمه ترگمان]با وجود megalomania آشکار آن‌ها، هیچ دیدگاه منسجمی آن‌ها را مطلع نمی‌کرد
[ترجمه گوگل]علیرغم ظهور ظاهری آنها، هیچ چشم انداز منسجمی به آنها اطلاع نداد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The 1890s saw the triu ...

مترادف megalomania

جنون انجام کارهای بزرگ (اسم)
megalomania
مرض بزرگ پنداری خویش (اسم)
megalomania

معنی کلمه megalomania به انگلیسی

megalomania
• mental disorder characterized by delusions of grandeur and power; obsession with doing extravagant things
• megalomania is the belief that you are more powerful and important than you really are. megalomania is sometimes a mental illness.

megalomania را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
megalomania از پیشوند لاتین megalo به معنای larg or long or macro وپسوند لاتین mania به معنای madness for تشکیل شده و در مجموع به معنای خود بزرگ پنداری ( به عبارت دقیق تر : توهم خود بزرگ پنداری)معنا می گردد.delusions of grandeur
Shirinbahari
جنون قدرت و تسلط بر دیگران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی megalomania
کلمه : megalomania
املای فارسی : مگالومانیا
اشتباه تایپی : ئثلشمخئشدهش
عکس megalomania : در گوگل

آیا معنی megalomania مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )