برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

memoize

memoize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
به‌یادآوری: یک فن بهینه سازی است برای تسریع محاسبات برنامه های کامپیوتری. روش کار این‌است که نتایج فراخوانی‌های پرهزینه توابع را ذخیره می‌کند و هنگامی‌که تابع روی همان ورودی‌ها فراخوانی شود، مقدار نهانی‌شده را برمی‌گرداند. هر چند به‌یادآوری به نهانی‌سازی مرتبط است ولی گونه خاصی از بهینه‌سازی است و با انواع دیگر نهانی‌سازی مثل بافرینگ یا جایگزینی صفحه فرق دارد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی memoize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )