برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

mental masturbation

mental masturbation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح):
1- فعالیت‌های ذهنی‌ای که جنبه‌ی عملی ندارند (بیهوده‌اند)
2- گفت و گویی که صرفاً برای تعریف یا لذت خود انجام شود (ِیکطرفه)

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Mental Masturbation

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی mental masturbation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )