برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1324 100 1

mermaid

/ˈmɜːrˌmed/ /ˈmɜːmeɪd/

معنی: افسونگر، حوری دریایی، مسحور کننده، زن ماهی
معانی دیگر: (افسانه) پری دریایی (که بالاتنه ی دختر خوشگل و پایین تنه ی ماهی دارد) دریازن، افسانه یونان حوری دریایی

واژه mermaid در جمله های نمونه

1. It's a spell, you see, the mermaid has the power to cast spells.
[ترجمه ترگمان]این یک افسون است، می‌دانی، پری دریایی قدرتش را دارد که افسون‌ها را اجرا کند
[ترجمه گوگل]این طلسم، شما می بینید، پری دریایی قدرت را دارد که جادوها را بازی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At Starbucks' corporate headquarters, the signature mermaid placard toppled into the parking lot below.
[ترجمه ترگمان]در دفاتر مرکزی شرکت استارباکس، پلاکاردی با نام حوری دریایی در محوطه پارکینگ پایین افتاد
[ترجمه گوگل]در ستاد شرکت Starbucks، پلاک عروسی امضا به پارکینگ زیر فرو ریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A mermaid with dark, tangled hair.
[ترجمه ترگمان]پری دریایی با موهای تیره و درهم گره
[ترجمه گوگل]پری دریایی با موهای تیره و مات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There was a mermaid there, too.
[ترجمه ترگمان] اونجا یه پری دریایی بود
[ترجمه گوگل]در آنجا نیز پری دریایی وجود داشت
[ترجمه شما] ...

مترادف mermaid

افسونگر (اسم)
fascinator , voodoo , charmer , mermaid , enchanter , voodooist
حوری دریایی (اسم)
nix , siren , mermaid , daphne , thetis , water nymph
مسحور کننده (اسم)
spellbinder , mermaid
زن ماهی (اسم)
mermaid

معنی کلمه mermaid به انگلیسی

mermaid
• imaginary sea creature with the upper body of a woman and a lower body like a fish tail (legendary)
• in children's stories, a mermaid is a woman with a fish's tail instead of legs, who lives in the sea.
little mermaid
• character from a hans christian andersen story who is half girl and half fish
song of the mermaid
• piano piece composed by c.m. weber

mermaid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
جادوگر
حسن امامی
پری دریایی
موجود خیالی که بالا تنه ی آن به شکل یک زن و پایین تنه به شکل ماهی است
Zahra
پری دریایی
ناشناس
پری دریایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mermaid
کلمه : mermaid
املای فارسی : مرمید
اشتباه تایپی : ئثقئشهی
عکس mermaid : در گوگل

آیا معنی mermaid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )