برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1288 100 1

metamorphic

/ˌmetəˈmɔːrfɪk/ /ˌmetəˈmɔːfɪk/

معنی: دگردیس
معانی دیگر: دگرریخت، وابسته به دگردیسی

واژه metamorphic در جمله های نمونه

1. metamorphic rocks
سنگ‌های دگردیسی

2. Mostly granite and metamorphic rock, it has been heated, stirred and compressed for millions and sometimes billions of years.
[ترجمه ترگمان]بیشتر سنگ‌های گرانیت و metamorphic، گرم شده و برای میلیونها و گاهی میلیاردها سال فشرده شده‌اند
[ترجمه گوگل]سنگهای گرانیتی و دگرگونی، برای میلیونها و گاهی میلیاردها سال، گرم، همگن و فشرده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The identification of a metamorphic rock depends largely on recognition of foliation and other textures.
[ترجمه ترگمان]شناسایی سنگ metamorphic به میزان زیادی به شناسایی of و بافت‌های دیگر بستگی دارد
[ترجمه گوگل]شناسایی سنگ دگرگونی به میزان زیادی به شناخت ضخامت و بافت های دیگر بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sandstone, a sedimentary rock and quartzite, a metamorphic rock, both contain a high proportion of quartz.
[ترجمه ترگمان]Sandstone، سنگ رسوبی و quartzite، یک سنگ metamorphic، هر دو دارای مقادیر زیادی از کوارتز هستند
[ترجمه گوگل]ماسه سنگ، سنگ رسوبی و کوارتزیت، یک سنگ دگرگونی، هر دو دارای نسبت زیادی از کوارتز هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

مترادف metamorphic

دگردیس (صفت)
metamorphic

معنی metamorphic در دیکشنری تخصصی

metamorphic
[عمران و معماری] دگرگونه
[زمین شناسی] دگرگون ، دگردیس
[زمین شناسی] تفریق دگرگونی
[معدن] رخسارههای دگرگونی (زمین شناسی عمومی)
[خاک شناسی] سنگ دگرگونی
[آب و خاک] آب دگرگونی

معنی کلمه metamorphic به انگلیسی

metamorphic
• pertaining to change of form, pertaining to metamorphism; exhibiting structural change in form (geology)

metamorphic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
دگرگونی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی metamorphic
کلمه : metamorphic
املای فارسی : متمرفیک
اشتباه تایپی : ئثفشئخقحاهز
عکس metamorphic : در گوگل

آیا معنی metamorphic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )