برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

middle adulthood

middle adulthood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
دوره میانسالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی middle adulthood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )