برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

mightily

/ˈmaɪtəli/ /ˈmaɪtɪli/

با توانایی، بزور، بسیار، خیلی

واژه mightily در جمله های نمونه

1. I was mightily relieved when we landed at Manchester airport.
[ترجمه ترگمان]وقتی وارد فرودگاه منچستر شدیم خیلی خوشحال شدم
[ترجمه گوگل]هنگامی که ما در فرودگاه منچستر فرود آمد، من به شدت راحت شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He had given a mightily impres-sive performance.
[ترجمه ترگمان]او به طور محکم به عملکرد impres دست یافته بود
[ترجمه گوگل]او عملکرد بسیار قدرتمندی را در اختیار داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He feigned disappointment. Secretly, he was mightily relieved.
[ترجمه ترگمان]او نا امید شده بود به طور قطع نفس راحتی کشید
[ترجمه گوگل]او ناامید کرد به طور مخفیانه، او قدرتمند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We have struggled mightily to win back lost trade.
[ترجمه ترگمان]ما به زور تلاش کردیم که تجارت رو از دست بدیم
[ترجمه گوگل]ما به شدت تلاش کرده ایم تا تجارت را از دست بدهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه mightily به انگلیسی

mightily
• with great strength, powerfully, forcefully; very much
• mightily means to a great extent or degree; an old-fashioned word.

mightily را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عبدالخلیل قوطوری
maɪtɪli- Mightily-En- مایتلی-maɪtəli مایدالی=با توانایی، بزور، بسیار، خیلی
Mightily-Turk-مایتلی، مایدالی =باتوانایی(بسیار توانمند) ، بزور(با زور زیاد)، بسیار، خیلی
در زبان ترکی پسوند لی علامت شدت و بزرگی وبسیار وزیادی و دارندگی را می رساند – زُر= زور- زُرلی= با زور، پُر زور ، زورمند- قدرتلی= باقدرت، دارای قدرت بسیار
maɪt - Might-En مایت- مای=توانایی، قدرت، نیرو، توان، زور، انرژی، توش
معانی دیگر: فعل کمکی با معنی تقریبا شبیه به may با این ویژگی ها: بیانگر شک و تردید بیشتر از may، بیانگر اجازه یا درخواست متواضعانه تر یا شرطی تر، بیانگر میزان کمتری مسئولیت یا تعهد، زمان گذشته ی: may، قدرت فوق العاده، نیروی برتر
Might-Turk-مایت، مای = توانایی، قدرت، نیرو، توان، زور،یک لحظۀ مشخص ، یک فرصت اندک و...
در زبان ترکی به صورت پسوند مای یا مایت بکار می رود : زُرلی مای؟= آیا زورمند است؟- قدراتلی مای= آیا قدرتمند است؟با توجه به ظاهر (آی= ماه ، صورت، چهره، چشمی(دیدن)- زُرلی مایت(زُرلی می آیت)= بگو آیا زورمند است ؟ (به نظرت زورمند است؟)-در محاورات روزمرۀ ترکی هم شک وتردید مای(may) کمتر ازمای یا مایت (Might)است مثال: در مهمانی پرسیده می شود- فلانی گِلرمی =آیا فلانی می آید؟ اکثراً جواب می دهند خواهد آمد (گِلر) چون احتمال آمدنش زیاد است(پیش زمینۀ قبلی در آمدن وجود دارد یا اطلاع داده است) – بعد سؤال می شود: فلانی گِلرمای(گِلرمایت)= در اینجا افراد کمتر یا هیچکدام امکان آمدن او را نمی دهند(چون شاید راه دور است ، شاید کدورتی پیش آمده و...برای همین تصور و امکان کمی به آمدنش می رود)- اِدرمای(اِدرمایت)؟= آیا انجام خواهد داد، مسئولیت انجام کاری را می پذیرد(به میزان کمتر از می )- کُپ مای؟= آیا زیاد است؟- کأن مای؟=آیا خیلی ( فراوان )است؟- زُرمای؟=آیا بزور است، - در فارسی به صورت پیشوند می بکار رفته است مثل :آیا می تواند؟= (احتمالاً ، شاید، ممکن است، حتماً و...) می تواند(توانایی، زور، قدرت، نیروی،... انجام آنرا دارد یا ندارد و...)-
May-En-می meɪ- = مه، بهار جوانی، قادر بودن، امکان داشتن، توانایی داشتن، میتوان، ایکاش
معانی دیگر: امکان دارد، محتمل است، شدنی است، شایش دارد، شاید، ممکن است، اجازه دارید (دارند و غیره(، دستوری، باشد که، تا این که، خدا کند، امید است که، الهی که، (حقوق) بایستی، باید، الزام آور است، )قدیمی) رجوع شود به: maiden، ماه مه (پنجمین ماه فرنگی - 31 روز است - مخفف: my)، بهار، بهاران، شباب، برنایی، (گیاه شناسی) ولیک انگلیسی (crataegus oxycantha)، اسم خاص مونث، انشاءالله، جشن اول ماه مه، ریعان شباب
May-Turk-می= ممکن بودن، احتمال(کم)، امکان داشتن، شدنی، شاید، و...
بولار می= می شود، امکان دارد، مثل : من گلسم بولار می؟= امکان دارد من هم بیایم؟- گِلرمی؟-آیا احتمال دارد بیاید؟،آیا ممکن است بیاید؟(ممکن بودن امکان داشتن)- گوتریب بیلرینگ می؟ توانایی بلند کردنش را داری؟(توانایی داشتن)- گِلیب بیلرین می؟ آیا اجازۀ آمدن دارم؟(اجازه داشتن) ،می شود من هم بیایم؟(شدنی) - امید می اِلدن برمیان.=امیدم را از دست نمی دهم- گِلمر می کا=میشه که بیاید، ایکاش بیاید، امید است که بیاید، خدا کند بیاید- آیدان می اِدملی= گفته هایم باید عملی شود(الزام آور، باید) – حُکمان می؟=حکم قابل اجراست ؟آیا الزامی است؟(قابل اجرا والزام آور حقوقی)- سِن وأولی الله می - تو و خدایی که بزرگ است – الا هیم خدا اوغلیم می ساقلاسین=الهی که خدا فرزندم را در پناه خود بگیرد- یاشلیغی می= جوانی، شباب ، برنایی
در زبان انگلیسی May، might برای بیان مفهوم امکان انجام کار در آینده نیز بکار می روند(افعل کمکی)
Might نسبت به May امکان ضعیفتری را نشان می دهد
ارتباط زبا ن فارسی و انگلیسی با ترکی – poladabady@blogfa.com
لیلی موسوی
به شدت و قدرت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mightily
کلمه : mightily
املای فارسی : میقتیلی
اشتباه تایپی : ئهلافهمغ
عکس mightily : در گوگل

آیا معنی mightily مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )