برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1330 100 1

migrate

/ˈmaɪˌɡret/ /maɪˈɡreɪt/

معنی: کوچ کردن، کوچیدن
معانی دیگر: مهاجرت کردن، جلای وطن کردن

واژه migrate در جمله های نمونه

1. The fruit pickers migrated to wherever they could find work.
میوه چین ها به جایی که بتوانند کار پیدا کنند، کوچ کردند

2. Much of our population is constantly migrating to other areas of the country.
بیشتر جمعیت ما، همواره به مناطق دیگر کشور مهاجرت می کنند

3. My grandfather migrated to New York from Italy in 191
پدربزرگم در سال 1919 از ایتالیا به نیویورک مهاجرت کرد

4. some birds migrate
برخی پرندگان کوچ می‌کنند.

5. the ghashghais migrate a few times each year
قشقایی ها سالی چند بار کوچ می‌کنند.

6. These animals migrate annually in search of food.
[ترجمه ترگمان]این حیوانات سالانه در جستجوی غذا مهاجرت می‌کنند
[ترجمه گوگل]این حیوانات سالانه در جستجوی غذا مهاجرت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I wish we could migrate from here every winter, as the birds do!
[ترجمه ترگمان]ای کاش می‌توانستیم هر زمستان مثل پرندگان از اینجا مهاجرت کنیم!
[ترجمه گوگل]آرزو می کنم که ما می توانیم هر زمستان را از این جا مهاجر کنیم، همانطور که پرندگان انجام می دهند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف migrate

کوچ کردن (فعل)
flight , immigrate , decamp , migrate , vamoose
کوچیدن (فعل)
migrate

معنی کلمه migrate به انگلیسی

migrate
• immigrate; wander; move from one region to another in a group; resettle seasonally
• when people migrate, they move from one place to another, especially in order to find work.
• when birds or animals migrate, they go and live in a different area for part of the year, in order to breed or to find food.

migrate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aaa
موژیدن
mužidan
nil
شیمی :انتقال یافتن
مهدی باقری
کوچ کردن حیوانات( برای حیوانات استفاده میشه)
و مهاجرت انسانها به کشوری دیگر به منظور یافتن شغل جدید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی migrate
کلمه : migrate
املای فارسی : میگرت
اشتباه تایپی : ئهلقشفث
عکس migrate : در گوگل

آیا معنی migrate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )