برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1266 100 1

mind one's own business


مشغول کار خود بودن (و کاری به کار دیگران نداشتن)، فضولی نکردن

معنی کلمه mind one's own business به انگلیسی

mind one's own business
• stay out of other's affairs, don't involve oneself in the business of other

mind one's own business را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
در کار و زندگی دیگران سرک نکشیدن
فضولی نکردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mind ones own business
کلمه : mind one's own business
املای فارسی : میند انئس آون بیزینس
اشتباه تایپی : ئهدی خدث'س خصد ذعسهدثسس
عکس mind one's own business : در گوگل

آیا معنی mind one's own business مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )