برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1275 100 1

mind your own business


درفکرکارخودت باش

واژه mind your own business در جمله های نمونه

1. You'd better mind your own business.
[ترجمه Arvin] بهتره سرت تو کار خودت باشه.
|
[ترجمه ترگمان]بهتر است به کار خودت اهمیت بدهی
[ترجمه گوگل]شما بهتر از کار خود هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I wish you would mind your own business, and not poke your nose into my affairs.
[ترجمه ترگمان]ای کاش به کار خودت اهمیت نمی‌دادی، و به کاره‌ای من فضولی نکنی
[ترجمه گوگل]من آرزو می کنم که کسب و کار خود را به ذهن متبادر کنید، و نه بینی خود را به امور من
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Go along with you! Mind your own business!
[ترجمه ترگمان]تو هم با خودت برو! به کار خودت برس!
[ترجمه گوگل]برو با هم سرت به کار خودت باشه!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Why don't you mind y ...

معنی کلمه mind your own business به انگلیسی

mind your own business
• do not interfere, don't butt in, it's none of your business, what business of yours is it?

mind your own business را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نصیر
سرت تو کار خودت باشه
محمد خ1
used to tell someone in a rude way that you do not want them to ask about something private
فرشته
فضولی نکن
مهدی صباغ
سرت به کار خودت باشه
فضولی نکن
توی کار و زندگی من دخالت نکن
توی زندگی دیگران سرک نکش
فروزان م ب
سرت ب کار خودت باشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mind your own business
کلمه : mind your own business
املای فارسی : میند یور آون بیزینس
اشتباه تایپی : ئهدی غخعق خصد ذعسهدثسس
عکس mind your own business : در گوگل

آیا معنی mind your own business مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )