برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

misallocation

misallocation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد فرخی هودر
اختصاص ضعیف یا نامناسب (منابع یا پول)
تخصیص نامناسب ونارسا (منابع)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی misallocation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )