برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1324 100 1

misanthropic

/ˌmɪsnˈθrɒpɪk/ /ˌmɪsnˈθrɒpɪk/

معنی: مربوط به انسان گریزی
معانی دیگر: وابسته به یا همانند آدم بیزار از دیگران، انسان گریز(انه) (misanthropical هم می گویند)

واژه misanthropic در جمله های نمونه

1. The most influential critics were either misanthropic or committed to the need for massive reform.
[ترجمه ترگمان]The منتقدان یا مردم بشر یا کسانی بودند که نیاز به اصلاحات گسترده داشتند
[ترجمه گوگل]منتقدان با نفوذ ترین یا بی عاطفه بودند و یا نیاز به اصلاحات عظیم داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Pessimists give us license to indulge our most misanthropic thoughts.
[ترجمه ترگمان]pessimists به ما مجوز دادن تا افکار most رو از مردم دور کنیم
[ترجمه گوگل]Pessimists به ما اجازه می دهد که ما را با افکار غمانگیز ما آشنا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jane is filled with sympathy for the misanthropic Rochester . Nevertheless, she realizes she must now depart.
[ترجمه ترگمان]جین از همدردی نسبت به مردم گریزی دارد با وجود این، او می‌فهمد که حالا باید برود
[ترجمه گوگل]جین با همدردی برای روچستر مضرانه پر شده است با این حال، او متوجه می شود که او اکنون باید ترک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It would be ill advised or even misanthropic for a society to not endeavor to share technology within all levels of the ...

مترادف misanthropic

مربوط به انسان گریزی (صفت)
misanthropic

معنی کلمه misanthropic به انگلیسی

misanthropic
• man-hating, antisocial, cynical
• misanthropic behaviour is behaviour which shows that a person does not like other people; a formal word.

misanthropic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
مردم‌ستيز، مردم‌گريز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی misanthropic
کلمه : misanthropic
املای فارسی : میسنتهرپیک
اشتباه تایپی : ئهسشدفاقخحهز
عکس misanthropic : در گوگل

آیا معنی misanthropic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )