انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1073 100 1

miscegenation

تلفظ miscegenation
تلفظ miscegenation به آمریکایی/ˌmɪsɪdʒɪˈneɪʃn̩/ تلفظ miscegenation به انگلیسی/ˌmɪsɪdʒɪˈneɪʃn̩/

ازدواج دو نفر از دو نژاد مختلف (به ویژه سفید و سیاه)، زناشویی میان نژادی، ازدواج سفید پوست با فردی از نژاد دیگر

واژه miscegenation در جمله های نمونه

1. Faced with this living miscegenation, I had spells of getting all minimalist, which rendered things a bit tense.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در مواجهه با این miscegenation زنده، افسون آن را داشتم که همه چیز را کمی عصبی کرده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مواجهه با این بی اختیاری زندگی، من جادوها را به دست آوردن تمام مینیمالیستی، که چیزهای کمی تحمیل شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The tragedies of miscegenation have never been simple - ever since Othello did what he had to do to Desdemona.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تراژدی of هرگز ساده نبوده است - از زمانی که اتللو آن کاری را که با دزد مونا انجام داده بود انجام داده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فاجعه های گمراهی هرگز ساده نبوده اند - از زمانی که اتللو انجام داد آنچه را که باید برای دزدمو انجام دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Miscegenation, he says, is "essentially unnatural and destructive", and mixed-race children "are the most tragic victims of enforced multi-racism".
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او می‌گوید، Miscegenation، \"اساسا غیر طبیعی و مخرب\" است و کودکان نژاده‌ای مختلط \"most قربانیان مبارزه با نژادپرستی هستند\"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او می گوید، تعارض 'عمدتا غیر طبیعی و مخرب است'، و بچه های مخلوط نژاد 'دشمن ترین دشمنانی است که از نژاد پرستی اعمال می شوند'
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. As a Chinese female, I find miscegenation dispicable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]، بعنوان یه زن چینی من \"miscegenation dispicable\" رو پیدا می‌کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان یک زن چینی، من تعجب می کنم قابل تحویل
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. In time, intermarriage between whites and blacks or American Indians was defined as "miscegenation" and forbidden by law through much of the country.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به مرور زمان، ازدواج بین سفیدها و سفیدها و یا سرخپوستان آمریکا به عنوان \"miscegenation\" تعریف شد و توسط قانون از طریق بسیاری از کشورها ممنوع شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طول زمان، ازدواج بین سفیدپوستان و سیاه پوستان یا سرخپوستان آمریکایی به عنوان 'تعصب' تعریف شده بود و در اکثر کشور از قانون ممنوع شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Sorry to burst your bubble, but miscegenation does not "promote understanding between people. "
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]متاسفم که حباب خود را متلاشی کنم، اما miscegenation درک بین مردم را ترویج نمی‌کند \"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با عرض پوزش حباب خود را پشت سر می گذارید، اما اشتباه، 'درک بین افراد' را ترویج نمی کند '
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The mixing of races (or miscegenation) was usually considered as something to be avoided in the name of racial purity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مخلوط کردن نژادها (یا miscegenation)معمولا به عنوان چیزی در نظر گرفته می‌شد که از نام پاکی نژادی اجتناب شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مخلوط کردن نژادها (یا تعصب) معمولا به عنوان چیزی است که باید به عنوان خلوص نژادی مورد اجتناب قرار گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Their 500-year history of miscegenation was an unhappy one, the result of European colonisation, exploitation of the native Amerindian population and a long history of African slavery.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تاریخ پانصد ساله آن‌ها یکی از one، نتیجه استعمار اروپا، بهره‌برداری از جمعیت بومی Amerindian و سابقه طولانی برده‌داری آفریقایی بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تاریخچهی 500 ساله آنها، ناامیدی، نتیجه استعمار اروپایی، بهره برداری از جمعیت بومی آمریکایی و تاریخ طولانی از برده داری افریقا بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Chinese ancient marriage system had come through the historical changes form miscegenation, communal marriage, allelomorph marriage to plunder marriage of patriarchy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سیستم ازدواج باستانی چین از طریق تغییرات تاریخی، ازدواج دسته‌جمعی، ازدواج عرفی، ازدواج فامیلی برای غارت ازدواج مردسالاری به وجود آمده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سیستم ازدواج چینی باستان از طریق تغییرات تاریخی، بی نظمی، ازدواج عمومی، ازدواج آللومورف و ازدواج پدرسالارانه به وجود آمده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The BNP says that it does not, nor will it ever, "accept miscegenation as moral or normal".
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حزب ملی عوامی می‌گوید که نه، و نه هرگز، \"miscegenation را بعنوان اخلاقی یا نرمال قبول می‌کند\"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]BNP می گوید که 'هرگز نمی پذیرد و یا آن را' اخلاقی یا طبیعی 'نمی پذیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. In "the Book of Songs", there are multiple primogenitor's images in Huaxia nations. Their marriages reflect the marital system of immemorial miscegenation and monogamy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در \"کتاب ترانه‌های\"، چندین تصویر primogenitor در کشورهای Huaxia وجود دارد ازدواج‌های آن‌ها نشان‌دهنده نظام زناشویی of و تکگانی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در 'کتاب آهنگ ها'، تصاویر چندگانه اولیه در کشورهای Huaxia وجود دارد ازدواج آنها منعکس کننده سیستم زناشویی بی نظمی و تک تمیزی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It was only in 1967 that the United States finally struck down1 its anti miscegenation laws.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تنها در سال ۱۹۶۷ بود که آمریکا سرانجام با down۱ قوانین مبارزه کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تنها در سال 1967 ایالات متحده آمریکا در نهایت به قوانین ضد تعارض آن دست زد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Another equally important factor is Brazil's rich history of miscegenation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک عامل مهم دیگر، تاریخ غنی برزیل از miscegenation است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یکی دیگر از عواملی که به همان اندازه مهم است، تاریخ غنی برزیل است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Chinese ancient marriage system had come through the historical changes form miscegenation, communal marriage, allelomorph marriage to plural marriage of patriarchy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سیستم ازدواج باستانی چین از طریق تغییرات تاریخی، ازدواج دسته‌جمعی، ازدواج عرفی، ازدواج عرفی با ازدواج دسته‌جمعی زنان تشکیل شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نظام ازدواج چینی باستان از طریق تغییرات تاریخی، گمراهی، ازدواج عمومی، ازدواج آللومورف با ازدواج پدرسالاری بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه miscegenation به انگلیسی

miscegenation
• mixing of races or interracial marriage

miscegenation را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی miscegenation
کلمه : miscegenation
املای فارسی : میسکگنتین
اشتباه تایپی : ئهسزثلثدشفهخد
عکس miscegenation : در گوگل


آیا معنی miscegenation مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )