برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

mischievous

/ˈmɪst͡ʃəvəs/ /ˈmɪst͡ʃɪvəs/

معنی: خبیی، شیطان، موذی، بدجنس، بدسگال
معانی دیگر: دوبهم زن، شرور، شربپاکن، شهرآشوب، مفتن، فتنه آمیز، (به ویژه کودک) شیطان، بازیگوش، تخس، بازیگوشانه

واژه mischievous در جمله های نمونه

1. her mischievous letter
نامه‌ی فتنه‌انگیز او

2. the mischievous look in that girl's eyes
حالت شیطنت آمیز چشمان آن دختر

3. we must find a teacher who can civilize these mischievous children
باید معلمی پیدا کنیم که این بچه‌های شرور را آدم کند.

4. Their sons are noisy and mischievous.
[ترجمه Erfaneh] پسران آن ها خیلی شلوغ و شیطون هستند
|
[ترجمه ترگمان]پسرانشان شلوغ و شریرانه هستند
[ترجمه گوگل]پسرانشان شلوغ و بدبخت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She has a mischievous sense of humour.
[ترجمه ترگمان]او حس شوخ‌طبعی شیطنت‌آمیزی دارد
[ترجمه گوگل]او حس حسابی طنز دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She yelled at her mischievous child.
[ترجمه ترگمان]او به ...

مترادف mischievous

خبیی (صفت)
abominable , devilish , evil , hellish , malicious , mischievous , miscreant
شیطان (صفت)
mischievous , arch , naughty , impish , maleficent , puckish , disobedient
موذی (صفت)
mischievous , shrewd , cunning , harmful , noxious , sly , malefic , baneful , insidious , hurtful , snaky
بدجنس (صفت)
mean , mischievous , wicked , malefic , shrewish
بدسگال (صفت)
mischievous , vicious

معنی کلمه mischievous به انگلیسی

mischievous
• naughty, teasing; harmful, destructive; playfully annoying, vexing
• a mischievous person is eager to have fun, especially by embarrassing people or by playing tricks.
• a mischievous child or animal is often naughty.
• you also use mischievous to describe a person who intends to cause trouble between people, or to describe something such as a report or plan which is intended to cause trouble.

mischievous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunflower
شیطنت آمیز

Mischievous smile
Hedi....
بدجنس

بهار
سونیت
حسین رحمانی
زیان‌آور
MR.x
مردم آزار. کسی که از اذیت کردن لذت ميبره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mischievous
کلمه : mischievous
املای فارسی : میسچیووس
اشتباه تایپی : ئهسزاهثرخعس
عکس mischievous : در گوگل

آیا معنی mischievous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )