برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1350 100 1

mockingbird

/ˈmɑːkɪŋˌbərd/ /ˈmɒkɪŋbɜːd/

معنی: مرغ مقلد امریکای شمالی
معانی دیگر: (جانورشناسی) مرغ مقلد (تیره ی mimidae به ویژه گونه ی mimus polyglottus که بومی ایالات متحده بوده و ادای صدای مرغان دیگر را در می آورد)، مره مقلد امریکای شمالی

واژه mockingbird در جمله های نمونه

1. The first group, mimics, consists of the northern mockingbird, the brown thrasher and the gray catbird.
[ترجمه ترگمان]گروه اول که شبیه آن است از the شمالی، the قهوه‌ای و the خاکستری تشکیل شده‌است
[ترجمه گوگل]گروه اول، تقلید، شامل شکارچی شمالی، ترسناک قهوه ای و گربه گربه خاکستری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A mockingbird trilled from atop a telephone pole.
[ترجمه ترگمان]یک مرغ آمریکایی از بالای یک میله تلفن استفاده می‌کرد
[ترجمه گوگل]یک فریاد زدن از پشت یک قطعه تلفن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To Kill A Mockingbird by Harper Lee demonstrates three types of family ethical norm and education:caring and guiding, authoritarian, and uninvolved.
[ترجمه ترگمان]کشتن مرغ مقلد به وسیله \"هارپر لی\" سه نوع هنجار اخلاقی خانواده و آموزش را نشان می‌دهد: مراقبت و هدایت، استبدادی، و uninvolved
[ترجمه گوگل]برای کشتن یک مشت زدن توسط هارپر لی نشان می دهد سه نوع از عدالت خانواده و آموزش و پرورش: مراقبت و هدایت، اقتدارگرا و غیر فعال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mama's gonna buy you a mockingbird.
...

مترادف mockingbird

مرغ مقلد امریکای شمالی (اسم)
mockingbird

معنی کلمه mockingbird به انگلیسی

mockingbird
• any of a number songbirds which imitate other bird's calls
to kill a mockingbird
• novel written by harper lee in 1960 which won the pulitzer prize for fiction in 1961; 1962 movie based on the novel

mockingbird را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Abolfazl
مرغ مقلد امریکائی
علی سیریزی
mockingbird یا پرنده یا مرغ مقلد از دسته سبک بالان یا گنجشک سانان که به تقلید صدای دیگر پرندگان ،حشرات، دوزیستان و حتّی بر خی اصوات و حرف های انسان و گاهی تقلید آهنگ و بوق اتومبیل می پردازد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mockingbird
کلمه : mockingbird
املای فارسی : مککینگبیرد
اشتباه تایپی : ئخزنهدلذهقی
عکس mockingbird : در گوگل

آیا معنی mockingbird مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )