برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1359 100 1

molest

/məˈlest/ /məˈlest/

معنی: عذاب دادن، تجاوز کردن، ازار رساندن، معترض شدن
معانی دیگر: اذیت کردن، آزار دادن، مزاحم شدن، سربه سر گذاشتن، (با حرف یا عمل) دعوت به عمل جنسی کردن، پیشنهاد منافی عفت کردن، متعرض شدن، دست درازی کردن، متلک شنیع گفتن، دست یازی شنیع کردن، (به ویژه کودک) مورد تجاوز جنسی قرار دادن، معتر­ شدن

واژه molest در جمله های نمونه

1. My neighbor was molested when walking home from the subway.
همسایه من وقتی از مترو به خانه بر می گشت، مورد اذیت قرار گرفت

2. The gang did a thorough job of molesting the people in the park.
ارازل و اوباش، مردم را در پارک به تمام معنی اذیت کردند

3. Lifeguards warned the man not to molest any of the swimmers.
نجات غریق ها به آن مرد هشدار دادند که برای هیچ یک از شناگران مزاحمت ایجاد نکند

4. she wrote her diary behind closed doors so that her brothers would not molest her
خاطرات خود را در اتاق دربسته می نوشت تا برادرانش مزاحمش نشوند.

5. The bigger children in the neighborhood molested the younger ones.
[ترجمه Abolfazl] بچه های بزرگتر در محله کوچکتر ها را مورد اذیت قرار میدادند
|
[ترجمه ترگمان]بچه‌های بزرگ‌تر در این محله به سگ‌های جوان تعرض می‌کردند
[ترجمه گوگل]فرزندان بزرگتر در محله، جوانترها را مورد انتقاد قرار دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He was accused of sexually molesting a female colleague.
[ترجمه ...

مترادف molest

عذاب دادن (فعل)
annoy , pester , trouble , bother , irk , hassle , give trouble , molest , importune
تجاوز کردن (فعل)
impinge , molest , invade , encroach , trespass , exceed , overstep , supercharge
ازار رساندن (فعل)
incommode , hurt , torture , molest , injure , plague
معترض شدن (فعل)
molest

معنی کلمه molest به انگلیسی

molest
• bother, annoy, harass; sexually harass
• someone who molests women or children touches them in a sexual way against their will; a formal word.
• if someone molests you, they threaten you or prevent you from doing something; a formal word.

molest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
آزار دادن/مزاحم شدن/اذیت کردن
حسین
اذیت و آزار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی molest
کلمه : molest
املای فارسی : ملست
اشتباه تایپی : ئخمثسف
عکس molest : در گوگل

آیا معنی molest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )