برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1227 100 1

mop up

/ˈmɑːpˈəp/ /mɒpʌp/

معنی: با کهنه پاک کردن، از وجود دشمن پاک کردن
معانی دیگر: (عامیانه) 1- تمام کردن یا شدن، به پایان رسیدن یا رساندن 2- کاملا شکست دادن، کاملا برطرف کردن 3- (ارتش) پاکسازی بقایای نیروهای شکست خورده ی دشمن، (ارتش) پاکسازی بقایای نیروهای دشمن شکست خورده

واژه mop up در جمله های نمونه

1. You'd better mop up that pool of water on the floor before father sees it.
[ترجمه ترگمان]بهتره قبل از اینکه پدر اون رو ببینه، آب رو روی زمین تمیز کنی
[ترجمه گوگل]قبل از اینکه پدرش این را ببیند، بهتر است آب آن را روی زمین بشوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I shall be glad to mop up the last of the office work that was waiting for me on my return from holiday.
[ترجمه ترگمان]خوشحال خواهم شد که آخرین کار دفتری را که در انتظار بازگشت من از تعطیلات بود تمیز کنم
[ترجمه گوگل]من خوشحال خواهم شد تا آخرین کار دفتری که در انتظار بازگشت من از تعطیلات بود را برطرف کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Troops combed the area to mop up any remaining resistance.
[ترجمه ترگمان]نیروهای نظامی منطقه را برای پاک‌سازی هر مقاومت باقی مانده جستجو کردند
[ترجمه گوگل]سربازان منطقه را تکان دادند تا هر مقاومت باقیمانده را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You should have seen him mop up the beer.
[ترجمه ترگمان] باید می‌دیدی کی آبجو رو تمیز می‌کرد
[ترجمه ...

مترادف mop up

با کهنه پاک کردن (فعل)
squeegee , mop up
از وجود دشمن پاک کردن (فعل)
mop up

معنی کلمه mop up به انگلیسی

mop up
• cleaning up, clearing, liquidation; clean, clear up, liquidate

mop up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
انجام دادن کار یا پروژه
to complete a project, transaction, or task

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mop up
کلمه : mop up
املای فارسی : مپ آاپ
اشتباه تایپی : ئخح عح
عکس mop up : در گوگل

آیا معنی mop up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )