برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1357 100 1

mop up

/ˈmɑːpˈəp/ /mɒpʌp/

معنی: با کهنه پاک کردن، از وجود دشمن پاک کردن
معانی دیگر: (عامیانه) 1- تمام کردن یا شدن، به پایان رسیدن یا رساندن 2- کاملا شکست دادن، کاملا برطرف کردن 3- (ارتش) پاکسازی بقایای نیروهای شکست خورده ی دشمن، (ارتش) پاکسازی بقایای نیروهای دشمن شکست خورده

واژه mop up در جمله های نمونه

1. You'd better mop up that pool of water on the floor before father sees it.
[ترجمه ترگمان]بهتره قبل از اینکه پدر اون رو ببینه، آب رو روی زمین تمیز کنی
[ترجمه گوگل]قبل از اینکه پدرش این را ببیند، بهتر است آب آن را روی زمین بشوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I shall be glad to mop up the last of the office work that was waiting for me on my return from holiday.
[ترجمه ترگمان]خوشحال خواهم شد که آخرین کار دفتری را که در انتظار بازگشت من از تعطیلات بود تمیز کنم
[ترجمه گوگل]من خوشحال خواهم شد تا آخرین کار دفتری که در انتظار بازگشت من از تعطیلات بود را برطرف کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Troops combed the area to mop up any remaining resistance.
[ترجمه ترگمان]نیروهای نظامی منطقه را برای پاک‌سازی هر مقاومت باقی مانده جستجو کردند
[ترجمه گوگل]سربازان منطقه را تکان دادند تا هر مقاومت باقیمانده را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You should have seen him mop up the beer.
[ترجمه ترگمان] باید می‌دیدی کی آبجو رو تمیز می‌کرد
[ترجمه ...

مترادف mop up

با کهنه پاک کردن (فعل)
squeegee , mop up
از وجود دشمن پاک کردن (فعل)
mop up

معنی کلمه mop up به انگلیسی

mop up
• cleaning up, clearing, liquidation; clean, clear up, liquidate

mop up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
انجام دادن کار یا پروژه
to complete a project, transaction, or task
سید محمود حسینی

جمع کردن مشکل. حل کردن مشکل، پاک کردن، نابود کردن، ازبین بردن،خوردن سس با نان براي تمام کردن ان،پاك کردن مایعی که پخش شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mop up
کلمه : mop up
املای فارسی : مپ آاپ
اشتباه تایپی : ئخح عح
عکس mop up : در گوگل

آیا معنی mop up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )