برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1281 100 1

more and more


به طور فزاینده، به طور دایم التزاید، بیشتر و بیشتر، بیشتر ازبیشتر، زیاده و زیاده، هی بیشتر

واژه more and more در جمله های نمونه

1. The sound of the engine was growing more and more distant.
[ترجمه ترگمان]صدای موتور بیشتر و دورتر می‌شد
[ترجمه گوگل]صدای موتور بیشتر و بیشتر دور افتاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The storm grew more and more ferocious with each second.
[ترجمه ترگمان]طوفان با هر ثانیه شدیدتر می‌شد
[ترجمه گوگل]طوفان با هر ثانیه بیشتر و بیشتر وخیم تر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The proposal is gaining more and more adherents.
[ترجمه ترگمان]این پیشنهاد بیش از پیش هواداران را به دست می‌آورد
[ترجمه گوگل]این پیشنهاد بیشتر و بیشتر طرفداران دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Important people, less and less people left more and more important.
[ترجمه ترگمان]افراد مهم، کم‌تر و کم‌تر مهم‌تر و مهم‌تر می‌شوند
[ترجمه گوگل]افراد مهم، مردم کمتر و کمتری بیشتر و بیشتر اهمیت می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه more and more به انگلیسی

more and more
• increasingly, to a larger and larger degree

more and more را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
روز افزون
Marzi
رفته رفته
پویا قهرمان‌پور
روزبه‌روز بیشتر
احمد فریدنیا
هرچه بیشتر
Raana
اکثر
سعید ترابی
به طور فزاینده ای
به طور افزایشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی more and more
کلمه : more and more
املای فارسی : مر اند
اشتباه تایپی : ئخقث شدی ئخقث
عکس more and more : در گوگل

آیا معنی more and more مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )