برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

moses antedates zoroastes


موسی ازحیکسال تاریخی پیش اززردتشت بوده است

moses antedates zoroastes را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی moses antedates zoroastes
کلمه : moses antedates zoroastes
املای فارسی : موسی انتدتس زرستس
اشتباه تایپی : ئخسثس شدفثیشفثس ظخقخشسفثس
عکس moses antedates zoroastes : در گوگل

آیا معنی moses antedates zoroastes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )