برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1353 100 1

moses

/ˈmoʊzɪzbɑːskɪt/ /ˈməʊzɪzbɑːskɪt/

معنی: حضرت موسی
معانی دیگر: اسم خاص مذکر (مخفف: mo و mose)

واژه moses در جمله های نمونه

1. Moses was the deliverer of the Israelites from Egypt.
[ترجمه ترگمان]موسی ناجی اسرائیلی‌ها از مصر بود
[ترجمه گوگل]موسی فرستادۀ اسرائیل از مصر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Moses Jeffers was a weaver in the linen factory of Hamilton Robb.
[ترجمه ترگمان]موزز جفرز یک بافنده در کارخانه کتان Hamilton بود
[ترجمه گوگل]موز جفرس در کارخانه کتانی همیلتون راب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself.
[ترجمه ترگمان]و شروع با موسی و تمامی پیامبران، او آن‌ها را در تمام کتب مقدس در مورد خود تفسیر کرد
[ترجمه گوگل]و از موسی و تمامی پیامبران شروع کرد و در تمام کتابهای مقدس، چیزهایی را که در مورد خودشان بود، تفسیر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Moses, brought up in the harem, had a special claim to Pharaoh's attention.
[ترجمه ترگمان]موزز که در حرمسرا بار آمده بود، ادعای خاصی نسبت به فرعون داشت
[ترجمه گوگل]موسی، که در ح ...

مترادف moses

حضرت موسی (اسم)
moses

معنی عبارات مرتبط با moses به فارسی

موسی ازحیکسال تاریخی پیش اززردتشت بوده است
قانون موسی (رجوع شود به: mosaic law)، pentateuch احکام دهگانه موسی

معنی کلمه moses به انگلیسی

moses
• hebrew prophet who lead the israelites out of egypt into the wilderness on their way to the promised land, author of the first five books of the bible; male first name; family name; anna mary robertson "grandma" moses (1860-1961), united states artist
moses montefiore
• (1784-1885) jewish businessman and philanthropist
five books of moses
• pentateuch, torah, first of three sections which comprise the old testament (includes the books of genesis, exodus, leviticus, numbers and deuteronomy)
law of moses
• book of laws given by moses to the people of israel, 5 books of moses, torah
operation moses
• israeli mission carried out in 1984 in which almost 8000 ethiopian jews were brought to israel in an airlift rescue

moses را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی moses
کلمه : moses
املای فارسی : موسی
اشتباه تایپی : ئخسثس
عکس moses : در گوگل

آیا معنی moses مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )