برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1287 100 1

motivation

/ˌmoʊtɪˈveɪʃn̩/ /ˌməʊtɪˈveɪʃn̩/

معنی: محرک، انگیزش، انگیزه، انگیختگی

واژه motivation در جمله های نمونه

1. she lacks motivation
او انگیزش کافی ندارد.

2. Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it.
[ترجمه ترگمان]توانایی آن چیزی است که شما قادر به انجام آن هستید انگیزه مشخص می‌کند که چه کار می‌کنید طرز برخورد مشخص می‌کند که شما چطور این کار را انجام می‌دهید
[ترجمه گوگل]توانایی چیزی است که شما قادر به انجام آن هستید انگیزه چیزی است که شما انجام می دهید نگرش تعیین میکنه که چقدر خوب کاری را انجام میدهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jack is an intelligent pupil, but he lacks motivation.
[ترجمه سید غریب] جک دانش آموز باهوشی است اما انگیزه ندارد.
|
[ترجمه ترگمان]جک دانش‌آموز باهوشی بود، اما فاقد انگیزه بود
[ترجمه گوگل]جک دانش آموز هوشمند است، اما او انگیزه ای ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Increased motivation is more than an incidental benefit of reward schemes.
[ترجمه ترگمان ...

مترادف motivation

محرک (اسم)
irritant , motive , stimulus , exciter , motivation , engine , motor , impellent , driver , incitation , incitant
انگیزش (اسم)
incitement , provocation , stimulation , animation , motivation , urge , inanition , fillip , incitation
انگیزه (اسم)
cause , motive , stimulant , stimulus , goad , motivation , mover , inducement , incentive , impetus , incitation , propellant , propellent
انگیختگی (اسم)
provocation , motivation

معنی motivation در دیکشنری تخصصی

[صنعت] انگیزش، محرک
[ریاضیات] محرک، انگیزه، موجب، انگیزش
[روانپزشکی] انگیزش. انگیزش حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص را در فرد به وجود می آورد. چنین حالتی ممکن است، حالت محرومیت باشد (مثل گرسنگی)، یا یک سیستم ارزشی یا یک اعتقاد عمیق (مثلاً مذهبی). در جریان یادگیری و درک، مکانیسم های بیولوژیک نقش مهم در انگیزش رفتار دارند.
[ریاضیات] انگیزه ی فیزیکی
[ریاضیات] انگیزه ی روانی

معنی کلمه motivation به انگلیسی

motivation
• incentive, drive; act or process of motivating; inspiration; state of being stirred to action
ideological motivation
• idealistic reason, inducement provided by abstract ideas

motivation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین محسنی
ضرورت تحقیق ( در مقاله نویسی)
يار دلواري
انگیزه هیجان
Smile motivation on Labami
You don't know how weird how good a sensation is in my being
You are on the calm beach
You are the love dream of my moon
Wants your heart
انگیزه ی لبخندی رو لبامی
نمیدونی چقددوست داشتنت حسی خوب عجیبی در وجودم ریشه کرده
ساحل آرامش وجودم هستي
تو رویای عشق ماه من هستی
دل تورا ميخواد ❤️..

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی motivation
کلمه : motivation
املای فارسی : متیوتین
اشتباه تایپی : ئخفهرشفهخد
عکس motivation : در گوگل

آیا معنی motivation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )