برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

mountains witness


کوه هاهم گواهی میدهند، حتی کوه ها

mountains witness را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mountains witness
کلمه : mountains witness
املای فارسی : مونتینس ویتنس
اشتباه تایپی : ئخعدفشهدس صهفدثسس
عکس mountains witness : در گوگل

آیا معنی mountains witness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )