برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

mouthful

/ˈmaʊθˌfʊl/ /ˈmaʊθfʌl/

معنی: مقدار، لقمه
معانی دیگر: به اندازه ی یک دهان پر، یک قلپ، (به ویژه خوراک) مقدار کم، واژه ی طولانی، عبارت دهان پر کن، دارای تلفظ دشوار، دهن پر

واژه mouthful در جمله های نمونه

1. say a mouthful
حرف بجا (یا صحیح یا مهم) زدن

2. he only took a mouthful
او فقط یک لقمه خورد.

3. his name is quite a mouthful
تلفظ نام او دشوار است.

4. he was submerged and got a mouthful of seawater
او زیر آب رفت و یک قلپ آب دریا را فرو داد.

5. Every time the sheep bleats it loses a mouthful.
[ترجمه ترگمان]هر بار که گوسفندها باز می‌شوند، یک لقمه هم از دست می‌دهد
[ترجمه گوگل]هر بار که گوسفند را آویزان می کند، یک لقمه را از دست می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She took a mouthful of food and then suddenly spat it out.
[ترجمه ترگمان]یک جرعه غذا برداشت و ناگهان آن را تف کرد
[ترجمه گوگل]او یک لقمه غذا را گرفت و ناگهان آن را بیرون کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He took a mouthful of water and swirled it around his mouth.
[ترجمه ترگمان]جرعه‌ای آب نوشید و آن را دور دهانش چرخاند
[ترجمه گوگل]او یک لقمه آب را گرفت و آن را در اطراف دهانش چرخاند
[تر ...

مترادف mouthful

مقدار (اسم)
extent , measure , value , content , amount , size , deal , scantling , quantity , quantum , magnitude , proportion , mouthful , percentage , certain number , dose , summa
لقمه (اسم)
slice , bit , gobbet , piece , mouthful , morsel

معنی عبارات مرتبط با mouthful به فارسی

حرف بجا (یا صحیح یا مهم) زدن

معنی کلمه mouthful به انگلیسی

mouthful
• sip; bite; quantity which fills the mouth
• a mouthful of food or drink is an amount that you put or have in your mouth.

mouthful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن ملکی
a bit of a mouthful
حرف قلمبه سلمبه زدن
عباس نعمتی فر
یک قلپ، یک لقمه
مهدی صباغ
حرف بجا
حرف سنجیده
حرف مناسبِ گفتن
حرف شایسته ی بیان کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mouthful
کلمه : mouthful
املای فارسی : موتهفول
اشتباه تایپی : ئخعفابعم
عکس mouthful : در گوگل

آیا معنی mouthful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )