برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

move on someone

move on someone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
inf. to attempt to pick up sb
( to attempt to seduce sb. (collegiate

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی move on someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )