برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

move out

واژه move out در جمله های نمونه

1. As soon as we can afford it, we'll move out to the suburbs.
[ترجمه ترگمان]به محض این که بتوانیم پولش را بدهیم، به حومه شهر حرکت می‌کنیم
[ترجمه گوگل]همانطور که ما می توانیم آنرا بپردازیم، ما به حومه ها حرکت می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I saw something move out of the corner of my eye.
[ترجمه ترگمان]من یه چیزی دیدم که از گوشه چشمم رفته
[ترجمه گوگل]من چیزی را دیدم که از گوشه چشمم خارج شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We are going to move out of our old house next month.
[ترجمه رضایی] ما قصدداریم ماه آینده از خانه قدیمی مون نقل مکان کنیم .
|
[ترجمه ترگمان] ماه بعد میخوایم از خونه قدیمی مون بریم بیرون
[ترجمه گوگل]ما قصد داریم ماه آینده از خانه قدیمی ما بیرون برویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4 ...

معنی کلمه move out به انگلیسی

move out
• move oneself and one's possessions out of an old home

move out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسینی
مهاجرت کردن، جابجایی از جایی به جای دیگر
محمد خ1
اسباب کشی کردن
محمدرضا
نقل مکان کردن
m
نقل مکان
mmd
بیرون رفتن
آریا اطلاعی
ترک محل زندگی یا کار، بیرون رفتن، حرکت کردن، راه افتادن
فرشاد
Move out میشه از جایی گذشتن و رفتن ولی move in هم میشه به جای جدید اسباب کشی کردن ....که نباید این دو را اشتباه انداخت....
نگار
از میان بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی move out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )