مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 283 100 1

movement

تلفظ movement
تلفظ movement به آمریکاییUs : /ˈmuːvmənt/   تلفظ movement به انگلیسیUk : /ˈmuːvmənt/

معنی: حرکت، جنبش، گردش، وزن، نهضت، تکان، سیر، تغییر مکان، ژست، حرکت سریع
معانی دیگر: کنش وری، فعالیت، تحرک، جنب و جوش، اقدام، عمل، جابجایی (به ویژه حرکت یگان های نظامی)، نقل و انتقال، (جمع) حرکات، بیاوبرو، اعمال، کارها، (با: toward یا away from) گرایش (اجتماعی)، (سیاسی) نهضت و جنبش، (معمولا با: in) تغییر قیمت، نوسان قیمت (سهام بورس)، تمایل، (موسیقی) بخش، مومان، بند، قطعه، (ماشین آلات و غیره) کار (کردن)، مدفوع، گه، ریدن، دفع، ضرب

معنی movement به فارسی

کار کردن مزاج، کار کردن مزاج how many bowel movements did the baby have yesterday ? دیروز مزاج کودک چند بار کار کرد؟ مدفوع
(فیزیک) گردش براون (حرکت دایم و چپ راست ذرات موجود در آبگونه به خاطر برخورد با ملکول های آبگونه)
(جانورشناسی) جنبش تاژکی (انبساط و انقباض بدن تاژکداران)
(روانشناسی) مکتب توانیابی درونی (از راه درمان گروهی و کاربرد روش های فروید و روانشناسی گشتالت)
نخستین اقدام، نهضت اول، پیشقدمی
حرکت دودی، جنبش کرم وار
(ارتش) حرکت گاز انبری، حمله ی گاز انبری
جنبش یا نهضت برای اصلاحات
(ادبیات و هنر) جنبش رومانتیک (که در واکنش به مکتب neoclassicism ایجاد شده - در انگلیس آغاز آن را از 1798 می دانند)

مترادف movement

- اسم -
حرکت
departure , stroke , progress , action , stir , move , movement , motion , travel , gesture , behavior , demeanor , locomotion , poke , gest , stirabout
جنبش
cause , action , stir , move , movement , motion , travel , jiggle , vibration , commotion , inanition , bustle , rock , flicker , locomotion , jar , heartbeat , tremor , libration , tremour , vibratility
گردش
flow , progress , operation , movement , travel , period , airing , circulation , turn , excursion , twirl , paseo , revolution , promenade , race , wrest , canter , roll , trip , circuit , circumvolution , itineracy , itinerancy , stroll , saunter , gyration , hike , jaunt , meander , nutation
وزن
cadence , charge , burden , movement , scale , avoirdupois , rhythm , differentia
نهضت
cause , movement , crusade
تکان
stroke , move , movement , motion , hustle , shake , shock , rock , wag , jerk , jostle , jar , convulsion , tremor , jolt , tremour
سیر
development , process , go , movement , motion , travel , excursion , passage , walk , promenade , tour , garlic , sightseeing
تغییر مکان
move , movement , shift , displacement
ژست
movement , motion , gesture , sign
حرکت سریع
movement , skitter , sally

معنی movement در دیکشنری تخصصی

movement
[عمران و معماری] حرکت - جنبش - جابجایی
[برق و الکترونیک] حرکت
[مهندسی گاز] حرکت ، جابجائی
[ریاضیات] تغییر مکان، جنبش، حرکت
[عمران و معماری] محوطه تردد
[برق و الکترونیک] بار حرکتی
[برق و الکترونیک] سیم پیچ حرکتی
[ریاضیات] آشکارساز حرکت
[سینما] حرکت رفت و برگشتی
[سینما] حرکت در عمق و برگشتی
[زمین شناسی] درز جابجایی
[برق و الکترونیک] آهن ربای حرکتی
[سینما] حرکت در عمق تصویر
[سینما] حرکت در میزانسن (واژه فرانسوی )
[کامپیوتر] حرکت مطلق .
[آب و خاک] حرکت واچرخند
[زمین شناسی] حرکت ظاهری حرکت دیده شده در هر مقطع اتفاقی در طرف مقابل گسل. این حالت در اثر عمل چندین متغیر بوجود می آید: حالت گسل، لایه/ چینه مختل شده وبرشی که بر روی آن گسل دیده می شود و به همان مقدار به لغزش خالص یا حقیقی گسل بستگی دارد.
[نساجی] حرکات آزاد ( بذون قید و بند )
[سینما] حرکت ضربه ای
[شیمی] حرکت براونی ، (حرکت دایم و چپ راست ذرات موجود در آبگونه به خاطر برخورد با ملکول هاى آبگونه ) - حرکت براونی (حرکت دایم و چپ راست ذرات موجود در آبگونه به خاطر برخورد با ملکول هاى آبگونه )
[عمران و معماری] حرکت براونی - حرکت نوسانی
[نساجی] حرکات نا منظم ذرات در محلول کلوئیدی
[معدن] حرکت براونی (عمومی)
[پلیمر] جابجایی جرمی حجمی
[سینما] حرکت دوربین - حرکات دوربین
[عمران و معماری] حرکت مویینه ای
[زمین شناسی] حرکت مویینه صعود آب واقع در زیر خاکی که بالای سطح ایستابی قرار دارد، بوسیله نیروی مویینگی.
[آب و خاک] حرکت موئینه

معنی کلمه movement به انگلیسی

movement
• act of moving, motion; specific type of motion, step (in dance, sports, etc.); organization or group of people with a common goal or ideology; musical piece; repositioning; moving parts of a mechanism; defecation
• movement involves changing position or going from one place to another.
• movement is also a gradual change in an attitude, opinion, or policy.
• your movements are everything which you do or plan to do during a period of time.
• a movement is also a group of people who share the same beliefs, ideas, or aims.
• a movement of a piece of classical music is one of its major sections.
movement for biblical israel
• israeli political party that joined the rightist "likud" party and received one seat in the eighth knesset
movement for progressive judaism
• movement of reform jews
movement order
• pass, certificate which gives a soldier permission to leave a military base
agile movement
• nimble movement, graceful motion
american indian movement
• organization established to protect the rights and interests of native americans in the usa, aim
art movement
• artistic movement, bunch of artists who agree on general rules and principles; style in art seen in the works of a several of artists
artistic movement
• art movement, bunch of artists who agree on general rules and principles; style in art seen in the works of a several of artists
b'tselem movement
• israeli movement which fights for human rights
back to africa movement
• political movement favoring the return of american blacks to their african homeland (the most famous of which was founded by marcus garvey in 1916)
backward movement
• motion in the opposite direction; movement back towards a starting place; motion in reverse
black panther movement
• underground ethnic movement led by charlie beaton which developed in the 1970s from a perception of discrimination against people of african origin
bowel movement
• defecation, expulsion of feces; feces, bodily waste, excrement
citizens rights movement
• political movement which promotes civil liberties
civil rights movement
• political movement which seeks equal rights for all citizens (often referring to the movement in the 1950's and 1960's in the united states that fought for equal rights for african americans)
fire and movement
• military principle according to which an advancing unit is protected by another which provides cover fire
flanking movement
• movement that comes from the side
hellenization movement
• movement of jews who had adopted greek ways and culture
herut movement
• right-wing political movement (1948-1965) that eventually became the herut-liberal block and finally the likud party
insurrectionary movement
• revolutionary movement, organized group rebelling against an authority or established government
islamic movement
• group which promotes and believes in the fundamentals of islam
islamic resistance movement
• palestinian political organization which provides some social services and opposes the peace process with israel
kach movement
• extremist right-wing movement founded by the rabbi meir kahane and ruled illegal by the knesset because of its racist policies
kahana hai movement
• radical political movement
labor movement
• movement of workers who seek to improve their situation through joint action (often through labor unions)of the land
likud movement
• political party in israel, right wing political party
linear movement
• movement in a straight line
memad movement
• political movement advocating conciliating between religious and secular jews
men's movement
• political movement that advocates men's rights as fathers and open acceptance of men's involvement in activities not traditionally considered masculine
mizrachi movement
• religious zionist movement that includes the israeli party and world jewish organization
national religious movement
• official name of the national religious party since 1986
non aligned movement
• organization of more than 100 countries established to provide a forum for solving disputes without forming a military alliance (for nations that are not in nato, the warsaw pact, etc.)
non party movement
• political movement which is not associated with a specific political party
nudist movement
• movement that supports going nude as a natural act, naturalism
paralyze movement
• stop motion, stop movement
pincer movement
• operation in which enemy forces are crushed by surrounding forces
• a pincer movement is an attack by an army or other group in which they attack their enemies from two different directions at once with the aim of surrounding them.
progressive movement
• (u.s. history) political movement that began during the 1890s in response to industrialism and a perceived decline in democratic values (sought government reform and supervision of industry)
reciprocating movement
• linear movement, corresponding movement
reformist movement
• motion for modern judaism, movement which remodels an original ideology into something new
resistance movement
• group of people working against something
romantic movement
• 18th-19th century movement in literature and the fine arts stressing personal emotion and freedom from rules of form
shomer hatzair movement
• liberal zionist youth movement that is connected to the national kibbutz movement
suspicious movement
• movement that makes one feel suspicious, movement that seems to be related to dangerous or criminal acts
swadeshi movement
• political movement in british india that lasted from 1905 to 1908 which was part of the indian independence movement that inspired domestic production and the boycott of foreign goods (mainly british)
tactical movement
• movement of military forces in combat formation in the event that they will meet up with enemy forces
tchiya movement
• political party founded in 1979 after the signing of the camp david accords, extremist right-wing zionist movement (disappeared from israeli politics during the 1992 elections)
the israel tradition movement
• religious political party

پیشنهاد کاربران درباره معنی movement

amin ٢٢:٣٦ - ١٣٩٦/٠٥/٢١
حرکات

پیشنهاد شما درباره معنی movementنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

معنی movement
کلمه : movement
املای فارسی : موومنت
اشتباه تایپی : ئخرثئثدف
عکس movement : در گوگل


آیا معنی movement مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 96% )
بستن آگهی ها
زبان مارکت
خرید بلیط هواپیما
حقوق و دستمزد
نرم افزاری مریم
فروشگاه آنالی