برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

mumblings

mumblings را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ب معنی دایه است
ب معنی دایه است
گلی افجه
زیر لب حرف زدن
زمزمه کردن
خیلی اهسته صحبت کردن

( دایه فکر نمی کنم صحیح باشد )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی mumblings مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )