برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1329 100 1

museum

/mjuːˈziːəm/ /mjuːˈzɪəm/

معنی: موزه

واژه museum در جمله های نمونه

1. museum piece
1- قدیمی و پر ارزش،سزاوار نگهداری در موزه 2- زهوار در رفته،مال عهد بوق

2. a museum of costumes
موزه‌ی لباس

3. archeological museum
موزه باستانشناسی

4. a carpet museum
موزه‌ی فرش

5. our city's museum has several thousand exhibits
موزه‌ی شهر ما دارای چندین هزار نمایه (اثر نمایشی) است.

6. the cairo museum of antiquities
موزه‌ی آثار باستانی قاهره

7. a visit to a museum
رفتن به موزه

8. to visit an art museum
به یک موزه‌ی هنری رفتن

9. our calligraphy teacher was a museum piece
معلم خط ما مال عهد بوق بود.

10. the city's taxicabs are becoming museum pieces
تاکسی‌های شهر دارند خیلی قراضه می‌شوند.

11. his pictures are on display at the museum
نقاشی‌های او در موزه به نمایش گذاشته شده‌اند.

12. one of the dearest treasures of this museum
یکی از گرانبهاترین گنجینه‌های این موزه

13. the paintings are on loan from the national museum
...

مترادف museum

موزه (اسم)
boot , museum

معنی عبارات مرتبط با museum به فارسی

1- قدیمی و پر ارزش، سزاوار نگهداری در موزه 2- زهوار در رفته، مال عهد بوق
موزه ی ملی بریتانیا (در شهر لندن)
موزه ی تندیس های مومی

معنی کلمه museum به انگلیسی

museum
• place where objects of value or significance (historical, scientific, or artistic) are kept and displayed to the public
• a museum is a building where interesting and valuable objects are kept and displayed to the public.
museum of jewish heritage
• jewish museum in new york
museum of tolerance
• holocaust museum in los angeles (california, usa), part of the simon wiesenthal center
museum piece
• a museum piece is an object or building which is very old and unusual.
archeological museum
• museum which displays artifacts found during archaeological digs
eretz israel museum
• museum located in tel aviv )israel(, the land of israel museum built around the archaeological site of tel kasile and displays artefacts relating to 3,000 years of israel?s history
haifa museum
• municipal museum of haifa
holocaust memorial museum
• museum in washington d.c. (usa) which is dedicated to the memory of the holocaust
israel museum
• major israeli museum with extensive exhibits located in jerusalem
louvre museum
• art museum located in paris (france) since 1793 that is one of the largest museums in the world and a major tourist attraction in paris, formerly a royal palace
maritime museum
• museum featuring issues concerning the sea and navigation
rockefeller museum
• archaeological museum located in east jerusalem (israel)
solomon r guggenheim museum
• modern art mus ...

museum را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
نمایشگاه ، تماشاگه
Parsa
موزه تاریخی
Maha
موزه_مکان اشیای قدیمی
Masa
موزه
محل نگه داری اشیا قدیمی
باران پناهیان
موزه.محل نگهداری اشیا قدیمی و قسمتی.نمایشگاه.تماشاگه
narges
موزه_محل نگه داری از وسایل قدیمی مال زمان های قدیم.😊
tinabailari
موزه
the students are going to visit the museum of natural history
دانش آموزان قصد دارند به دیدن موزه تاریخ طبیعی بروند💟
OnlyGod
موزه
محل نگه داشتن وسایل قدیمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی museum
کلمه : museum
املای فارسی : میوزیم
اشتباه تایپی : ئعسثعئ
عکس museum : در گوگل

آیا معنی museum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )