برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1356 100 1

mutational

معنی کلمه mutational به انگلیسی

mutational
• of change, pertaining to mutation, of alteration

mutational را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
جهشي
Doing good intention mutational

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی mutational مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )