برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

NOC

NOC را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
National Occupational Classification

نظام طبقه بندی مشاغل کانادا
نظام طبقه بندی NOC

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی NOC مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )