برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

Naturalistic

/ˌnæt͡ʃərəˈlɪstɪk/ /ˌnæt͡ʃrəˈlɪstɪk/

وابسته به علوم طبیعی و دانشمندان این علوم، طبیعت گرایانه، موافق با اصول طبیعی، مبنی بر طبیعت بازی، وابسته به تاری علوم طبیعی

بررسی کلمه Naturalistic

صفت ( adjective )
مشتقات: naturalistically (adv.)
(1) تعریف: exhibiting or pertaining to naturalism.

- a naturalistic novel
[ترجمه ترگمان] یک رمان naturalistic
[ترجمه گوگل] یک رمان طبیعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: imitating nature or natural surroundings.

- The zoo tries to create a naturalistic habitat for all its animals.
[ترجمه ترگمان] این باغ‌وحش می‌کوشد تا یک زیستگاه طبیعی برای همه حیوانات خود ایجاد کند
[ترجمه گوگل] باغ وحش سعی می کند یک زیستگاه طبیعی برای تمام حیوانات خود ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Naturalistic در جمله های نمونه

1. These drawings are among his most naturalistic.
[ترجمه ترگمان]این نقاشی‌ها در بین most طبیعت او هستند
[ترجمه گوگل]این نقاشی ها در میان طبیعی ترین آنهاست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Most zoos try to exhibit animals in naturalistic settings.
[ترجمه ترگمان]اغلب باغ‌وحش‌ها تلاش می‌کنند تا حیوانات را در محیط‌های طبیعی به نمایش بگذارند
[ترجمه گوگل]اکثر باغ وحش سعی دارند حیوانات را در محیط های طبیعتا نمایش دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This painting perfectly exemplifies the naturalistic style which was so popular at the time.
[ترجمه ترگمان]این نقاشی کاملا نشان‌دهنده سبک naturalistic است که در آن زمان محبوب بود
[ترجمه گوگل]این نقاشی به طور کامل نمونه سبک طبیعی است که در آن زمان بسیار محبوب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Further research is needed under rather more naturalistic conditions.
[ترجمه ترگمان]تحقیقات بیشتر تحت شرایط طبیعی rather مورد نیاز است
[ترجمه گوگل]تحقیقات بیشتری در شرایط نسبت ...

معنی کلمه Naturalistic به انگلیسی

naturalistic
• copying nature's ways, copying the natural surroundings; pertaining to natural history; of or about naturalism
• naturalistic describes something that simulates the effects or characteristics of nature.
• naturalistic artists and writers believe in and practise the theory of naturalism in art and literature.

Naturalistic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
طبیعت گرا
عاطفه
به طور طبیعی
حجت اسماعیلی
مبتنی بر طبیعت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی naturalistic
کلمه : naturalistic
املای فارسی : نتورلیستیک
اشتباه تایپی : دشفعقشمهسفهز
عکس naturalistic : در گوگل

آیا معنی Naturalistic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )