برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1283 100 1

Neon

/ˈniːan/ /ˈniːɒn/

معنی: گاز نئون، چراغ نئون، شبیه روشنائی نئون
معانی دیگر: (شیمی) نئون (عنصر شیمیایی بی رنگ و نادر و گازواره - نشان: ne، وزن اتمی: 20/183، شماره ی اتمی: 10، نقطه ی گداز: -248/67c، نقطه ی جوش: -246/05c)، چراه نئون، شبیه روشنایی نئون

بررسی کلمه Neon

اسم ( noun )
(1) تعریف: a chemical element of the inert gas group that has ten protons in each nucleus and that is used in liquid form as a refrigerant, and in gaseous form as an atmosphere for electrical discharge lamps because it glows a brilliant orange when excited by electricity. (symbol: Ne)

(2) تعریف: an advertising sign or the like formed from tubular electrical discharge lamps filled with neon or other glowing gases.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: containing or using neon.

(2) تعریف: formed of tubular electrical discharge lamps containing neon or other similar gases.

- a neon sign
[ترجمه ترگمان] یه تابلوی نئون
[ترجمه گوگل] نشانه نئون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (informal) characteristic of a gaudy urban nightlife area; cheap, colorful, and tawdry.

واژه Neon در جمله های نمونه

1. A neon sign flashed on and off above the door.
[ترجمه ترگمان]تابلوی نئون از در بالا و پایین می‌رفت
[ترجمه گوگل]علامت نئون در بالای صفحه روشن و خاموش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It would be a sacrilege to put a neon sign on that beautiful old building.
[ترجمه ترگمان]اگر یک تابلوی نئون در آن ساختمان قدیمی زیبا نصب شود، یک توهین به مقدسات بود
[ترجمه گوگل]این یک مقدس است که علامت نئون را بر روی این ساختمان قدیمی زیبا قرار دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Helium and neon are inert gases.
[ترجمه ترگمان]هلیوم و نئون، گازهای بی‌اثر هستند
[ترجمه گوگل]هلیوم و نئون گازهای غیر مستقیم هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Neon emits a characteristic red glow.
[ترجمه ترگمان]نیون نور قرمز مشخصه را منتشر می‌کند
[ترجمه گوگل]نئون یک نشانه قرمز مشخص می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Neon

گاز نئون (اسم)
neon
چراغ نئون (اسم)
neon
شبیه روشنائی نئون (صفت)
neon

معنی عبارات مرتبط با Neon به فارسی

چراغ نئون، چراغ شب نما (که در آگهی های بازرگانی و غیره به کار می رود)، لامپ نئون

معنی Neon در دیکشنری تخصصی

neon
[شیمی] نئون - عنصر شیمیایی بی رنگ و نادر و گاز بی اثر
[برق و الکترونیک] نئون گازی بی اثری با عدداتمی 10 و وزن اتمی 20/18 از این گاز در لامپها و صفحه های نمایش حرفی ، عددی استفاده می شود که دیودهای الکتریکی هستند وقتی که ولتاژِ در حدود 160v بر دوسر الکترودها اعمال شود گاز پوئیده می شود و تابش قرمز - نارنجی از خود گسیل می کند . - نئون
[برق و الکترونیک] حباب نئون
[برق و الکترونیک] لامپ تابان نئون ، لامپ نئون لامپ تابانی که حاوی گاز نئون است . این لامپ تابش مشخصه قرمر- نارنجی تولید می کند . حدود وات اندازه های استان دارد آن از 0/04 تا 3 وات است .
[برق و الکترونیک] لامپ تابان نئونی که به عنوان نشانگر ولتاژ قابل دید به کاربرده می شود .
[برق و الکترونیک] نوسان ساز نئونی مدار نوسان سازی که از لامپ تابان نئون ، خازن و همچنین در بعضی موارد یک مقاومت تشکیل می شود .
[برق و الکترونیک] لامپ نئون
[زمین شناسی] نئودیمیم - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Neon - شماره اتمی :10 - وزن اتمی :20.179 - آرایش الکترونی :2-8 - نوع عنصر :گاز های نجیب - گروه جدول تناوبی :18 - 0 - دوره جدول تناوبی :2

معنی کلمه Neon به انگلیسی

neon
• inert odorless gas that gives a red glow in a vacuum and occurs in small amounts in the air (chemistry)
• neon is a gas which exists in very small amounts in the atmosphere. it is used in glass tubes to make bright lights and signs.
neon lamp
• lamp which produces light by running an electrical current through a tube filled with neon gas
neon light
• light bulb containing neon gas which glows when an electrical current is applied
neon lights
• light bulbs containing neon gas which glow when an electrical current is applied

Neon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

yeganeh
کمی جیغ و روشن .فلشی
مهدی صباغ
رنگ روشن
به عنوان مثال:
Neon green = سبز روشن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی neon
کلمه : neon
املای فارسی : نئون
اشتباه تایپی : دثخد
عکس neon : در گوگل

آیا معنی Neon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )