برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1323 100 1

Newsagent

بررسی کلمه Newsagent

اسم ( noun )
• : تعریف: (chiefly British) a store, or the owner of a store, that sells newspapers, magazines, and sweets; newsstand.

واژه Newsagent در جمله های نمونه

1. The newsagent is crowded, full of schoolchildren in uniform.
[ترجمه ترگمان]The شلوغ و پر از بچه‌های مدرسه‌ای با لباس رسمی است
[ترجمه گوگل]خبرنامه شلوغ است، پر از دانش آموزان در لباس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He returned with a Man from Mullingar, a newsagent who wanted a Halloween witch to hang up in his shop.
[ترجمه ترگمان]او با مردی از Mullingar، مردی که می‌خواست یک جادوگر هالو وین را در مغازه‌اش نگه دارد، برگشت
[ترجمه گوگل]او با یک مرد از مولینگار، خبرنگار که می خواست یک جادوگر هالووین در فروشگاه خود را آویزان، بازگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But if she couldn't have another baby the newsagent on the corner wanted some one in the mornings.
[ترجمه ترگمان]اما اگر نمی‌توانست بچه دیگری را در گوشه و کنار خانه داشته باشد، همان روز صبح یکی از آن‌ها را می‌خواست
[ترجمه گوگل]اما اگر او نمیتواند یک نوزاد دیگر داشته باشد، خبرنگار در گوشه خوابیده، یک صبح بخیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She'd been buying some sweets at a local newsagent minutes before the accident.
...

معنی کلمه Newsagent به انگلیسی

newsagent
• a newsagent or newsagent's is a shop which sells newspapers, magazines, sweets, and cigarettes.

Newsagent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
دکه روزنامه فروشی
mitra
البته بیشتر معنی کسی را میدهد که در دکه روزنامه فروشی کار میکند
Kavoosi
عامل خبر ، روزنامه فروش
Mehrdad Sayehban
کسی که صاحب (باجه ، دکه یا کیوسک) روزنامه فروشی هست
a person who owns or manages a newsagent's

اگه newsagent's باشه میشه (باجه ، دکه یا کیوسک) روزنامه فروشی
a shop that sells newspapers and magazines, as well as some foods and things that people often buy such as cigarettes
Kavoosi
خبرنگار ، عامل خبر ، کسی که در مطبوعات است ، روزنامه فروش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Newsagent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )