برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1293 100 1

Newt

/ˈnuːt/ /njuːt/

معنی: سمندر ابی، سوسمار ابی
معانی دیگر: (جانورشناسی) سمندر کوچک (انواع سمندرهای تیره ی salamandridae - دوزیست)

بررسی کلمه Newt

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various small salamanders, some of which are brightly colored.

واژه Newt در جمله های نمونه

1. pissed as a newt (or pissed out of one's head)
(انگلیس - زننده) مست لایعقل،سیاه مست

2. Curiously enough, she had never seen a newt before. Natural history was not her strong point.
[ترجمه ترگمان]عجیب بود که قبلا یک سمندر ندیده بود تاریخ طبیعی هدف او نبود
[ترجمه گوگل]به اندازه کافی به اندازه کافی، او تا به حال هرگز نیات را دیده است تاریخ طبیعی نقطه او قوی نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Newt Gingrich is not the first member of Congress to be burned by blabbing on a cellular phone.
[ترجمه ترگمان]نیوت گینگریچ اولین عضو کنگره نیست که توسط blabbing در یک تلفن همراه سوزانده شود
[ترجمه گوگل]نیوت گینگریچ اولین عضو کنگره نیست که با استفاده از تلفن همراه، سوخته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Robert Dole and Speaker Newt Gingrich, suspended budget negotiations yesterday after about 50 hours of face-to-face talks.
[ترجمه ترگمان]رابرت دول و سخنگوی نیوت گینگریچ، دیروز بعد از حدود ۵۰ ساعت مذاکره رو به رو، مذاکرات بودجه را به حالت تعلیق درآوردند
[ترجمه گوگل]رابرت دول و سخنگوی نیوت گینگریچ، دیروز پس از حدود 50 ساعت مذاکرات چهره به چهره، مذاکرات بودجه را به تعویق انداخت
[ترجمه شما] ت ...

مترادف Newt

سمندر ابی (اسم)
hellbender , newt
سوسمار ابی (اسم)
newt

معنی عبارات مرتبط با Newt به فارسی

(انگلیس - زننده) مست لایعقل، سیاه مست

معنی کلمه Newt به انگلیسی

newt
• (zoology) small semi-aquatic salamander with short legs (found in north america, europe, and north asia)
• a newt is a small animal with a moist skin, short legs, and a long tail. newts live partly on land and partly in water.
newt gingrich
• (born 1943 as newton leroy mcpherson) republican speaker of the u.s. house of representatives (1995-1999)

Newt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی newt
کلمه : newt
املای فارسی : نوت
اشتباه تایپی : دثصف
عکس newt : در گوگل

آیا معنی Newt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )