برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
No - es - bueno

No es bueno

No es bueno را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
خوب نیست،(no good)(that sucks)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی No es bueno مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )