برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

No misunderstandings

No misunderstandings را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
سو تفاهم برداشت نكردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی No misunderstandings مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )