برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
No - one - will - ever - know

No one will ever know

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عیسی قاسمی
هیچ کس نخواهد دانست
هرگز هیچ کس نمیداند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی No one will ever know مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )