برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Not - think - much - of - sb

Not think much of sb

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامیه
نداشتن دید یا ذهنیت خوب نسبت به شخصی

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Not think much of sb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )