برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Now - now

Now now


گاهی

Now now را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
(بیانگر خوشحالی ) خوبه.خوبه دیگر.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی now now
کلمه : now now
املای فارسی : نوع
اشتباه تایپی : دخص دخص
عکس now now : در گوگل

آیا معنی Now now مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )