برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Nut - out

Nut out

Nut out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
پیدا کردن جواب برای مشکلی
پیدا کردن راه حل بخصوص در بحث گروهی
عصبی شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Nut out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )