برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

naeryo jireugi

naeryo jireugi را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
ضربه دست پايين رونده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی naeryo jireugi مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )