برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1314 100 1

necessarily

/ˌnesəˈserəli/ /ˌnesəˈserəli/

معنی: لزوما
معانی دیگر: ناچار، ناگزیر، الزاما، ضرورتا

بررسی کلمه necessarily

قید ( adverb )
• : تعریف: of necessity; inevitably.

واژه necessarily در جمله های نمونه

1. the number of guests was necessarily limited
تعداد میهمانان ناچارا معدود بود.

2. Learned men are not necessarily wise.
[ترجمه ترگمان]دانشمندان دانشمند لزوما خردمند نیستند
[ترجمه گوگل]مردان آموخته لزوما عاقلانه نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their success does not necessarily reflect a leftward shift in politics.
[ترجمه ترگمان]موفقیت آن‌ها لزوما منعکس‌کننده تغییر leftward در سیاست نیست
[ترجمه گوگل]موفقیت آنها لزوما منعکس کننده تغییر چپ در سیاست نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The vaccination doesn't necessarily make you completely immune.
[ترجمه ترگمان]واکسیناسیون لزوما شما را به طور کامل ایمن نمی‌کند
[ترجمه گوگل]واکسیناسیون لزوما شما را به طور کامل ایمنی نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Local feeling does not necessarily concur with the press.
[ترجمه ترگمان]احساس محلی لزوما با مطبوعات موافق نیست
[ترجم ...

مترادف necessarily

لزوما (قید)
presently , necessarily , needs

معنی necessarily در دیکشنری تخصصی

necessarily
[ریاضیات] ببایستگی، لزوما، الزاما

معنی کلمه necessarily به انگلیسی

necessarily
• of necessity, as a logical result, unavoidably
• if something is not necessarily the case, it is not always the case.
• if something necessarily happens in particular circumstances, it must happen in those circumstances; a formal use.
not necessarily
• not certainly, actually no, not exactly

necessarily را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

kosar
لزوما
zahra
اجبارا
Ftm
خواه ناخواه
jahanaks.blog.ir
لزوماً
F Gh
حتما ،لزوما
Dana Ghaffari
قطعا
صد در صد
یوسف صابری
بالضروره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی necessarily
کلمه : necessarily
املای فارسی : نکسریلی
اشتباه تایپی : دثزثسسشقهمغ
عکس necessarily : در گوگل

آیا معنی necessarily مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )