برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

necklace Love

necklace Love را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
گردنبد عشق، نوازش كردن Cuddle
The necklace Love of elegance and with the softness of our love with of love caresses neck from heart kiss caress
گردنبندعشق با ظرافت و نرمی عشق ما با عشق گرمت گردن از دل بوسه نوازش ميكند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی necklace Love مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )