مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 285 100 1

negative

تلفظ negative
تلفظ negative به آمریکاییUs : /ˈneɡətɪv/   تلفظ negative به انگلیسیUk : /ˈneɡətɪv/

معنی: منفی، سلبی، نامثبت، غیر مثبت، سالب، خنثی کردن، منفی کردن
معانی دیگر: منفی (در برابر: مثبت positive)، منفی باف، (زیست شناسی) در جهت خلاف انگیزه، انگیزه گریز، (منطق) سالب، رد کردن، مردود کردن، (ندا) نه !، ابدا!، اینطور نیست، (ریاضی) عدد منفی، کمتر از صفر، کمند، (پزشکی - معاینه یا آزمایش و غیره) نتیجه ی منفی، فقدان بیماری یا باکتری یا میکرب و غیره، (عکاسی) فیلم منفی، نگاتیو، (الکترونیک) دارای برق منفی، (در مخابرات) نه، نه خیر، (پیشوند یا واژک و غیره) منفی (مثلا: no- یا in-)، عبارت یا جمله (و غیره) منفی، (مناظره و غیره) طرف منفی، طرفی که منکر نظریات طرف ادعا کننده یا طرف مثبت است، (مهجور) حق وتو، تصویر معکوس (مجسمه و غیره)، واروفرتور، وتو کردن، بطلان چیزی را ثابت کردن، باطل کردن، خلاف چیزی را ثابت کردن، پادکنش کردن

معنی negative به فارسی

برق منفی
بازخوردمنفی
فیلم منفی
رشدباگریزازجاذبه
مالیات بردرآمد منفی (طرح پیشنهادی که طبق آن به اشخاص کم درآمد پول داده می شود)
منطق منفی
قطب منفی
مرور زمان مسقط
(ریاضی) این نشان: -، علامت منفی، نشان منها
پرهیز از بد
حق رد، رد، منع، رد کردن، لایحه قانونی را رد کردن
(دستور زبان) منفی در منفی، نفی مضاعف (مثلا: i didn't hear nothing)، نفی اندر نفی، دو منفی
(ترکیزه شناسی) وابسته به ترکیزه ی گرم منفی (باکتری های گرم منفی در اثر الکل رنگ بنفش کریستال را از دست داده و رنگ قرمز به خود می گیرند) (رجوع شود به: gram's method)
1- در رد یا نفی طرح یا نقشه یا پیشنهاد 2- با پاسخ منفی
(پزشکی) نداشتن عامل ار-هاش، ار- هاش منفی

مترادف negative

- صفت -
منفی
negative , minus , nugatory
سلبی
negative , privative
نامثبت
negative
غیر مثبت
negative
سالب
abdacting , depriving , negative , privative , subtractive
- فعل -
خنثی کردن
negative , annul , nullify , cancel , undo , stultify , neuter , thwart , neutralize , negate , frustrate , counteract , foil , offset , counterbalance , countervail , discomfit
منفی کردن
negative , deduct , negate

معنی negative در دیکشنری تخصصی

negative
[سینما] نسخه منفی فیلم - نگاتیف - نسخه منفی - نسخه مادر - نسخه اصلی فیلم - فیلم منفی
[کامپیوتر] نگاتیو ، منفی تصویر معکوس شده عکاسی ، سیاه و سفید و سفید و سیاه می گردد و مکمل رنگها ظاهر می شوند در نشر رومیزی ، اگر حروف در زیمنه ی سیاه ظاهر شوند . به آن معکوس می گویند . نگاتیو ، فیلم فیزیکی در مرحله ی واسط بین کپی آماده برای دوربین و صفحه ی چاپی است . نگاه کنید به invert .
[برق و الکترونیک] منفی - منفی 1. پایه یا الکترودی که الکترونهای آن بیشتر از حد عادی است . الکترونها از پایه منفی ولتاژ خارج می شوند 2. واژه ای که برای بیان مشخصه ای متضاد مثبت ، به کار می رود . مانند فیدبک منفی ، تصویر منفی ، مقاومت منفی و ارسال منفی .
[زمین شناسی] منفی ، قرینه ، واژگون (عکاسی) : یک تصویر عکاسی که در آن بخشهای روشن جسم عکسبرداری شده به صورت نواحیی تیره رنگ و قسمتهای تیره رنگ آن به صورت نواحی به رنگ روشن، ارائه شده اند.مقایسه شود با: positive (b) فیلم، صفحه یا کاغذی که حاوی چنین تصویری است
[نساجی] منفی - نگاتیو
[ریاضیات] منفی، قرینه
[آب و خاک] منفی
[برق و الکترونیک] تصدیق منفی
[کامپیوتر] کاراکتر تصدیق منفی .گ
[کامپیوتر] کاراکرت کنترلی که ترمینال گیرنده در انتقال اطلاعات برای ترمینال فرستنده صادر میکند تا اعلام کند که یک استباه انتقال در آخرین بلوک اطلاعات ارسال شده وجود دارد .
[زمین شناسی] ارتفاع منفی
[ریاضیات] زاویه ی منفی
[زمین شناسی] اختلالات منفی،انومالی منفی
[حسابداری] روش منفی
[عمران و معماری] فشار آرتزین منفی
[سینما] تدوین نسخه منفی
[حسابداری] اطمینان سلبی
[برق و الکترونیک] سیاه منفی سیگنال تصویر تلویزیونی که در آن ولتاژ متناظر با سیاه نسبت به ولتاژ متناظر با نواحی سفید تصویر منفی است.
[سینما] نسخه منفی دوم صدادار
[سینما] نسخه منفی صدادار
[سینما] نسخه منفی دوم ناطق
[سینما] فیلم منفی کامل
[ریاضیات] مطلقا منفی
[سینما] نسخه منفی دوم
[سینما] نسخه منفی - نسخه مثبت دوم - منفی دوم - نسخه دوم منفی - نسخه دوم نگاتیو - نسخه منفی دوم - نگاتیف دوم - نسخه مثبت
[سینما] نگاتیو قطع شده
[سینما] نسخه منفی واسطه

معنی کلمه negative به انگلیسی

negative
• negation; negative word; refusal, denial; image from which a picture is obtained in which black and white colors appear reversed (photography)
• deny, veto; refute, disprove; negate; reject
• pessimistic, cynical, antagonistic; denying, contrary; of a quantity less than zero; having fewer protons than electrons (physics)
• negative is used to describe statements that mean `no'.
• if an answer is in the negative, it is `no'.
• if someone is negative or has a negative attitude, they consider only the bad aspects of a situation, rather than the good ones.
• if a medical or other scientific test is negative, it shows that something has not happened or is not present.
• a negative is the image that is first produced when you take a photograph.
• a negative number is less than zero.
negative acknowledgement
• character or message sent by a receiving modem to a sending modem to indicate that a data packet has arrived incomplete and must be re-sent, nak (computers, telecommunications)
negative ad
• advertisement (esp. a political advertisement) that does not promote the positive qualities of one person/product but rather attacks and exposes the faults of another person/product
negative answer
• negative reply, answer that is not positive
negative approach
• negative treatment, approach which is not positive
negative aspects
• downsides, unfavorable parts
negative attitude
• attitude which expresses denial or refusal, opposing relation
negative campaign
• political campaign in which a candidate or party member does not promote his own positive qualities but rather attacks and exposes the faults of his rivals
negative capital
• condition in which there are huge losses of capital from stocks and funds
negative charge
• negative electricity, type of charge carried by an electron
negative clause
• part of a sentence used to indicate negative (grammar)
negative command
• order not to do
negative commandment
• order not to do
negative criticism
• giving of a negative evaluation, vote on defects or faults
negative electricity
• negative charge, type of charge carried by an electron
negative emotion
• bad feeling, feeling that is not positive
negative energy
• force that is not directed toward positive channels, destructive energy
negative feedback
• negative reinforcement, criticism, negative response
negative figure
• unfavorable likeness, unfavorable image; total that is less than zero
negative g
• negative acceleration, deceleration
negative income tax
• payment made by a country to a citizen in order to provide him with the minimum income
negative influence
• power to effect things in an undesirable or negative way; something or someone that has an undesirable effect
negative injection
• change that reduces the amount of money in the economy
negative interest
• condition in which the nominal rebate is lower than the rate of inflation
negative ions
• atoms which carry a negative electrical charge
negative note
• unfavorable trace, unfavorable note
negative number
• number that is less than zero, minus
negative outcome
• bad outcome, poor results
negative pledge
• promise not to mortgage property
negative pole
• pole of a magnet which carries a negative electrical charge
negative precept
• religious law that prohibits a jew from doing a particular deed
negative reinforcement
• reaction of placing and then removing all discomfort as a method of encouraging the continuation of the desired behavior
negative reinforcer
• removal of an unpleasant stimulus as a method of encouraging the continuance of a certain behavior
negative result
• negative outcome, result that is not desired
negative sign
• minus sign, the sign -
negative stigma
• shameful element, mark of disgrace
negative trade balance
• (international trade) condition created when there are more goods imported than exported
negative trait
• unpleasant characteristic, negative quality
negative yield
• loss, lack of proceeds, negative return
double negative
• a double negative is a grammatical construction in which two negatives are used. in english, only one negative is needed, and double negatives, for example `i didn't never say that', are considered to be incorrect.
in the negative
• negatively

پیشنهاد شما درباره معنی negativeنام نویسی   |   ورود
معنی negative
کلمه : negative
املای فارسی : نگاتیو
اشتباه تایپی : دثلشفهرث
عکس negative : در گوگل


آیا معنی negative مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 97% )
بستن آگهی ها
زبان مارکت
خرید بلیط هواپیما
حقوق و دستمزد
نرم افزاری مریم
فروشگاه کمپو