برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1316 100 1

neolithic

/ˌniːəˈlɪθɪk/ /ˌniːəˈlɪθɪk/

معنی: نوسنگی، وابسته به عصر حجر جدید
معانی دیگر: (زمین شناسی) نوسنگی (حدود 8000 تا 3500 سال پیش از میلاد)

بررسی کلمه neolithic

صفت ( adjective )
• : تعریف: (sometimes l.c.) designating the latter part of the Stone Age, from about 8,000 B.C. to about 3,500 B.C., characterized by the use of polished stone tools and the beginnings of farming.

واژه neolithic در جمله های نمونه

1. The neolithic period is sometimes called the new stone age.
[ترجمه ترگمان]دوره neolithic گاهی عصر حجر جدید نامیده می‌شود
[ترجمه گوگل]دوره نئولیتیک گاهی اوقات سن سنگ جدید نامیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Cattle were first domesticated in Neolithic times.
[ترجمه ترگمان]گاوها اولین بار در عصر حجر بودند
[ترجمه گوگل]گاوها ابتدا در زمان نوسنگی اهلی شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In Neolithic art we discover a vast array of bird-woman Goddess statues, pots, and paintings.
[ترجمه ترگمان]در هنر نوسنگی، ما طیف وسیعی از مجسمه‌های الهه زن - زن، دیگ‌های سفالی، و نقاشی را کشف می‌کنیم
[ترجمه گوگل]در هنر نئولیتیک ما مجموعه گسترده ای از مجسمه ها، گلدان ها و نقاشی های الهه پرنده زن را کشف می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The presence of Bronze Age tumuli and neolithic trackways shows that the relationship between people and this landscape is incredibly ancient.
[ترجمه ترگمان]حضور عصر برنز tumuli و neolithic trackways نشان می‌دهد ک ...

مترادف neolithic

نوسنگی (صفت)
neolithic
وابسته به عصر حجر جدید (صفت)
neolithic

معنی neolithic در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] دوران نوسنگی ، از 4500 تا 2200 سال قبل از میلاد

معنی کلمه neolithic به انگلیسی

neolithic
• of the later stone age, pertaining to the age characterized by the development of agriculture and sophisticated tools and weapons (anthropology)
• neolithic means belonging to the period when people first started farming but still used stone weapons and tools.

neolithic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
عصر حجر
دوران نو سنگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی neolithic
کلمه : neolithic
املای فارسی : نئولیتهیک
اشتباه تایپی : دثخمهفاهز
عکس neolithic : در گوگل

آیا معنی neolithic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )