برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

net savvy

net savvy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
having the next level or next several levels of Internet/Web skills, which includes downloading files and updating applications as well as being extremely aware of potential viruses
a person who knows a lot about the internet and how it works and how to use the internet according to his need other than just surfing, downloading and sharing

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی net savvy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )