برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

neural entrainment

neural entrainment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عماد
پیروی عصبی
همگام سازی عصبی
عماد
پیروی فیزیکی
همگام سازی فیزیکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی neural entrainment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )