برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1326 100 1

news agency

/ˈnuːzˈeɪdʒənsi/ /njuːzˈeɪdʒənsi/

بنگاه خبرگزاری، آژانس خبری (مانند رویتر)

بررسی کلمه news agency

اسم ( noun )
• : تعریف: a business organization that gathers and sells news to subscribers such as newspapers and radio and television stations; news service.

واژه news agency در جمله های نمونه

1. He spoke in the person of Xinhua News Agency.
[ترجمه امیررضا کلاگر] او در اژانس خبری شین در مورد هوا صحبت میکند
|
[ترجمه ترگمان]او در آژانس خبری شین هوا صحبت کرد
[ترجمه گوگل]او در شخص آژانس خبرگزاری شین هوا صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A correspondent for Reuters news agency says he saw a number of demonstrators being beaten.
[ترجمه ترگمان]خبرنگار آژانس خبری رویترز می‌گوید که او تعدادی از تظاهرات کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داد
[ترجمه گوگل]خبرنگار خبرگزاری رویترز می گوید که تعداد زیادی از تظاهر کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The French news agency put out a statement from the Trade Minister.
[ترجمه ترگمان]خبرگزاری فرانسه بیانیه‌ای را از طرف وزیر بازرگانی اعلام کرد
[ترجمه گوگل]خبرگزاری فرانسه اعلامیه وزیر تجارت را منتشر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه news agency به انگلیسی

news agency
• agency that collects and distributes news to newspapers (and television stations, etc.)
• a news agency is an organization which collects news stories from all over the world and sells them to newspapers and television and radio stations.
tass news agency
• russian news service

news agency را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی news agency
کلمه : news agency
املای فارسی : نیوز آژانس
اشتباه تایپی : دثصس شلثدزغ
عکس news agency : در گوگل

آیا معنی news agency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )