برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

news agent

/ˈnuːzˈeɪdʒənt/ /njuːzˈeɪdʒənt/

(انگلیس) رجوع شود به: newsdealer، روزنامه فروش، خبرگزار

news agent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Vani
روزنامه فروشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی news agent
کلمه : news agent
املای فارسی : نیوز ایجنت
اشتباه تایپی : دثصس شلثدف
عکس news agent : در گوگل

آیا معنی news agent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )